SHOW'S 2019


Ales                             31.03.2019

CAC


Champion Class

CH Asarakya JACHTER Askari

Excellent   1er            V1

BOB   

Meilleur du Groupe


Intermediaire Class

Asarakya Nala BASHIRA

Excellent    1er   CAC      V1

BOS

 

 

 


Juge: Mr ROUSSET Bernard09.03.19 wir waren bei crufts in birmingham


San Marino                              03.03.2019

CAC


Champion Class

CH Asarakya JACHTER Askari

TB  2em            SG 2      


Open Class

Asarakya Jasira AYANA

Excellent   2em         V 2

 


Intermediaire Class

Asarakya Nala BASHIRA

Excellent    1er                  V 1.   

 

 

 


Juge: Chochetti
San Marino                              02.03.2019

CAC


Champion Class

CH Asarakya JACHTER Askari

Excellent  2em            V2.     R-CAC


Open Class

Asarakya Jasira AYANA

Excellent   2em         V 2

 


Intermediaire Class

Asarakya Nala BASHIRA

Excellent    1er                  V 1.    CAC

 

 

 


Juge: Catalan L.San Marino                               01.03.2019

CAC


Champion Class

CH Asarakya JACHTER Askari

Excellent  2em            V2


Open Class

Asarakya Jasira AYANA

TB   2em       SG 2

 


Intermediaire Class

Asarakya Nala BASHIRA

TB    1er                  VG 1

 

 

 


Juge: Refet H.
Perpignan                  27.01.2019

CACib


Intermediaire Class

Asarakya Nala BASHIRA

Excellent    2em              V 2

 

Juge: Oliveira RuiPerpignan            26.01.2019

CAC


Jntermediaire Class

Asarakya Nala BASHIRA

Excellent    1er    R-CAC              V 1

 

Juge: Thorpe Mariemit dieser Ausstellung hat ayana ihren Nationalen champion titel errungen! Wir sind sehr stolz auf unseren Engel


Bordeaux                    20.01.2019


Open Class

Asarakya Jasira AYANA

Excellent   1er   CAC   CACIB     BOS


Juge: Goubie Jacques

ayana